Wielki Piątek - nabożeństwo specjalne z Wieczerzą Pańską

2016-03-23 - Wydarzenia

Wielki Piątek - nabożeństwo specjalne z Wieczerzą Pańską

W Wielki Piątek, 25 marca 2016 roku zapraszamy do siedziby Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku przy ul. Olszyńskiej 37 na specjalne nabożeństwo z Wieczerzą Pańską.

W przeddzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego będziemy wspólnie wspominać odkupieńczą śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zaczynamy o godz. 18:30.

Niedziela z Andrzejem i Marią Krupiński z Chicago

2016-03-14 - Wydarzenia

Dawniej gwiazda polskiej estrady, teraz sługa Jezusa Chrystusa...

Niedziela z Andrzejem i Marią Krupiński z Chicago

W niedzielę, 20 marca 2016 roku w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE gościć będziemy Marię i Andrzeja Krupińskich z Chicago. Andrzej Krupiński był w latach 70. popularnym w naszym kraju muzykiem (np. gitarzysta i wokalista zespołu Homo Homini). Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych nawrócił się i rozpoczął nowe życie z Jezusem. Teraz, od wielu już lat służy Bogu i m.in. prowadzi zespół Odnowa.

Nasi goście będą budować nas duchowo muzyką, świadectwem i Słowem Bożym. Serdecznie zapraszamy!

Tydzień postu i modlitwy na początek roku

2016-01-10 - Wiadomości

wspólna modlitwa Kościoła Zielonoświątkowego w dniach: 11-17 stycznia 2016

Tydzień postu i modlitwy na początek roku

Nadchodzący tydzień w Kościele Zielonoświątkowym będzie tygodniem postu i modlitwy na początek roku. Oto orientacyjny wykaz tematów modlitwy w poszczególnych dniach:

1. Poniedziałek 11 stycznia 2016 r. – Dzień Wdzięczności Bogu. I post, i modlitwa niech będą poświęcone wyłącznie wdzięczności Bogu za zbawienie, ochronę, błogosławieństwo i zaopatrzenie.

2. Wtorek 12 stycznia 2016 r. – Dzień Oczyszczenia Serc. Wyznajmy nasz grzech i słabości. Prośmy Pana o zwycięstwo i przemianę naszych czynów, słów, motywacji oraz o uzdrowienie wszystkich relacji.

3. Środa 13 stycznia 2016 r. – Post i Modlitwa o Rodziny, w szczególności zaś o zbawienie naszych domów, ochronę, harmonię, miłość, pokój i zaopatrzenie. Módlmy się o młode pokolenie, aby znało Pana i z serca mu służyło.

4. Czwartek 14 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Lokalny Zbór. Prośmy Pana o rozwój, o służby, pastorostwo oraz o duchowe przebudzenie.

5. Piątek 15 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Nasze Miasto/Gminę. Niech nasze miasta i wsie będą błogosławione, a my prośmy o władze i każdą dziedzinę życia lokalnej społeczności.

6. Sobota 16 stycznia 2016 r. - Modlitwa o Polskę. Módlmy się o władze naszego kraju, o pokój, gospodarkę, a przede wszystkim o duchowe przebudzenie.

7. Niedziela 17 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Joela 1,15-17
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie …

Każdy kolejny temat będziemy omawiać nieco szerzej w danym dniu na blogu Dzisiaj w świetle Biblii i na zborowym profilu FB. Zachęcamy do udziału we wspólnym poście i modlitwie!

Nabożeństwa i spotkania w okresie świątecznym 2015

2015-12-18 - Wiadomości

Co i o której w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE w Gdańsku w najbliższym czasie

Nabożeństwa i spotkania w okresie świątecznym 2015

W zbliżającym się okresie świątecznym zapraszamy:

23 grudnia (Środa) - 18:30 - na wykład Pisma Świętego
25 grudnia (Piątek, 1. dzień świąt) - 10:30 - na nabożeństwo świąteczne
27 grudnia (Niedziela)  - 10:30 - na nabożeństwo
30 grudnia (Środa) - 18:30 -  wykład odwołany
31 grudnia (Czwartek) - 20:30 - na podsumowanie Starego Roku
1 stycznia (Piątek) - 00:30 - na modlitwę o Styczeń w CCNŻ
3 stycznia (Niedziela) - 10:30 - na nabożeństwo

Jednocześnie wszystkim Przyjaciołom naszego zboru składamy serdeczne życzenia błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i wiele łaski Bożej w całym Nowym Roku!

KLUB ODKRYWCÓW

2015-11-04 - Wiadomości Wydarzenia

spotkania dla dzieci na Olszynce

KLUB ODKRYWCÓW

Począwszy od 17 października 2015 roku w każdą kolejną sobotę w godzinach 12:00 - 14:30 organizujemy w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE spotkania dla dzieci. Mają one charakter wspólnej zabawy i zajęć w następujących dziedzinach: muzyka, plastyka, język angielski, zajęcia kulinarne, gry planszowe, sport i matematyka.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 - 14 lat i zaadresowane przede wszystkim do mieszkańców najbliższej okolicy, wszyscy wszakże są mile widziani. Każde spotkanie kończy się smacznym poczęstunkiem. Serdecznie zapraszamy.