Styczeń 2024 – „Na początku Bóg”

Styczeń 2024 – „Na początku Bóg”

W styczniowym numerze chcieliśmy „pójść za ciosem” i ponieważ miesiąc temu pisaliśmy o końcu w wielu znaczeniach tego pojęcia, teraz zajęliśmy się początkiem.

O nowym życiu z Jezusem i narodzeniu na nowo pisaliśmy cztery lata temu, tym razem postanowiliśmy położyć nacisk na biblijne początki w ścisłym rozumieniu tego słowa – stworzenie świata, pierwsze dzieje Izraela, pierwsze cuda i znaki. Oczywiście nie po to, by przypominać – to najlepiej robić czytając Biblię – ale by zwrócić uwagę, jak wiele nauk wyciągnąć możemy z tych starotestamentowych historii. „A co niegdyś zostało napisane, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i zachętę płynącą z Pism, trwali w nadziei” – Rzymian 15,4.

W swoich tekstach przywołuję Boży niesamowity plan ratunkowy dla człowieka po upadku pierwszych ludzi, polegający na pokonaniu szatana przez Syna Bożego, czy też postępowanie Izraela po objęciu ziemi obiecanej, z którego powinniśmy wyciągnąć wiele wniosków dla naszego chrześcijańskiego życia. Pastor z kolei odnosi się w swoim felietonie do Jezusa Chrystusa, który zapoczątkował w nas nowe życie, jest fundamentem naszej wiary. W artykule „Porządek” zwracam uwagę na to, że słowo „początek” odnosi się czasami do tego, co jest podstawą i co jest najważniejsze. Bez tego Bożego porządku może być tylko bałagan. Recenzja filmu „Cesationist” jest dla Piotra tylko pretekstem do rozważania dlaczego tyle cudów działo się na początku dziejów Izraela, ale także często na początku naszych dróg za Panem Jezusem, a później ta intensywność bywa mniejsza? Dlaczego pozornie Boże działanie czasami słabnie, czasami wzrasta? Czy mamy prawo negować ustanie cudów i darów Ducha Świętego w dzisiejszym Kościele? Oczywiście tylko zasygnalizowaliśmy tutaj temat i zachęcam do samodzielnych rozważań i studiów biblijnych na temat początku.

Poza tematem numeru zachęcam do lektury wywiadu z siostrą Haliną Biernacką, nestorką naszego zboru, w ramach cyklu „Sylwetki zborowe”. Tomek w „Kąciku badacza” zajął się modą na prorokowanie na instrumentach. Brzmi intrygująco? Zachęcam do lektury styczniowego numeru PS.

Pobierz