Służba misyjna

Aktualnie działania służby misyjnej naszego zboru koncentrują się na mobilizacji misyjnej, czyli
zachęcaniu i wyposażaniu chrześcijan do świadomego i aktywnego uczestnictwa w wypełnianiu
Wielkiego Nakazu Misyjnego, czyli Bożego planu dla całego świata.
W tym celu współpracujemy z międzynarodowymi chrześcijańskimi organizacjami misyjnymi – SIM oraz
Simply Mobilizing. Zajmujemy się między innymi tłumaczeniem na język polski kursu „Kairos”
przeznaczonego dla wszystkich wierzących oraz kursu ,,Interfaces” dedykowanego dla pastorów i
liderów. Koncentrujemy się też na krótkoterminowych wyjazdach misyjnych w różne części świata, jako
na doskonałym sposobie na zapoznanie się z misją międzykulturową. Jednak naszym pragnieniem jest
przygotowanie i wysyłanie osób na misje długoterminowe.
Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu: misja@ccnz.pl.

SIM (Serving In Mission) jest międzynarodową, międzywyznaniową ewangeliczną
organizacją misyjną. Została założona w 1893 roku przez Waltera Gowansa i
Rowlanda Binghama z Kanady oraz Thomasa Kenta ze Stanów Zjednoczonych.
Organizacja działa obecnie w ponad 70 krajach, ma ponad 4.000 stałych
pracowników, a z jej ramienia wysłano już ponad 12.000 misjonarzy i misjonarek. Motto SIM brzmi “By
prayer” (przez modlitwę). Więcej informacji na stronie https://www.sim.org .

Simply Mobilizing – organizacja ukształtowała się w wyniku rozwoju służby na
Filipinach, rozpoczętej w późnych latach 70. XX wieku, z wizją powstania w tym
kraju silnego kościoła. Działania organizacji skupiały się na kształceniu liderów oraz
mobilizacji członków kościołów filipińskich do misji wśród niezewangelizowanych
ludów w ich własnym kraju. W tym celu utworzono kilka kursów mobilizujących,
przede wszystkim kurs „Kairos” który obecnie jest przeprowadzany już w ponad 90 krajach na świecie.
Zasięg działania rozszerzył się zatem z Filipin na cały świat. Warto przy tym wspomnieć, że obecnie
Filipiny są krajem wysyłającym wielu misjonarzy do innych narodów. Więcej informacji o organizacji
dostępnych jest na stronie https://simplymobilizing.com .
Inne strony warte uwagi:
Joshua Project – https://joshuaproject.net
Tent International – https://www.tentinternational.org