Historia zboru

Historia Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE zaczęła się wiosną 1995 roku w jedynym wówczas zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Gdańsku przy ul. Menonitów 2a. Rozwój liczebny tej wspólnoty i brak możliwości rozbudowy zabytkowego miejsca zgromadzeń zrodziły myśl  o powołaniu nowej jednostki organizacyjnej Kościoła w Gdańsku. 28 maja 1995 roku decyzją ogólnego zebrania członków zboru wybrano prezbitera Mariana Biernackiego, aby stanął na czele pięcioosobowej grupy inicjatywnej,  z mandatem zaufania do tworzenia nowego zboru.

Największą barierą był brak odpowiedniego lokalu na zgromadzenia projektowanej wspólnoty. Dopiero w marcu 1996 roku podpisano umowę najmu lokalu przy Alei Jana Pawła II 7 na Zaspie. Inauguracyjne nabożeństwo w nowym miejscu odbyło się w niedzielne popołudnie 17 marca 1996 roku o godz. 17:00.  Wkrótce mieliśmy historyczną datę 21 kwietnia 1996 roku. Był to dzień ukonstytuowania się nowego zboru, który przyjął nazwę: Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE.  Odbyło się pierwsze zebranie członkowskie, w którym wzięło udział 55 osób. Na pastora zboru powołano prezbitera Mariana Biernackiego. Wybrano też tymczasową radę braci do kierowania zborem przez jeden rok, do czasu powołania rady starszych i diakonów zboru.

18 maja 1997 roku sformowano radę starszych Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE. Na pierwszą, czteroletnią kadencję (1997-2001)  starszymi zboru,  poza pastorem Marianem Biernackim z urzędu, wybrani zostali bracia: Krzysztof Skulisz, Mikołaj Jakoniuk, Jacek Mederski i Maciej Szymański. Rozwijający się zbór dość szybko osiągnął taką liczebność, że w 1998 roku zaszła konieczność wprowadzenia dwóch nabożeństw niedzielnych. Sądziliśmy, że taki stan nie potrwa długo, bowiem  intensywnie poszukiwaliśmy nowego miejsca zgromadzeń. Niestety, odejście od tej uciążliwej formy posługi niedzielnej stało się możliwe dopiero po czterech latach.  6 stycznia 2002 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo niedzielne zboru C.C. NOWE ŻYCIE w wynajętej sali kina ZNICZ przy ul. Szymanowskiego 12.  Pół roku później kino zakończyło swoją działalność, a zbór przejął ten obiekt  i dzierżawił go w całości przez następne 9 lat. Ostatnie nabożeństwo w lokalu na Zaspie miało miejsce  w środę, 26 czerwca 2002 roku.

Po przeprowadzce w nowe miejsce, marzyliśmy i modliliśmy się o możliwość zakupu budynku po byłym kinie Znicz. Niestety, mimo początkowych obietnic okazało się to niemożliwie, bowiem zaplanowano sprzedaż całej sieci kin jednemu nabywcy. Tak też się stało.  Nowy właściciel uznał, że miejsce naszych zgromadzeń przeznacza pod przyszłą inwestycję, więc idea urządzenia stałej siedziby zboru przy ul. Szymanowskiego upadła.  Zbór zaczął w tym czasie przeżywać też spore trudności wewnętrzne. Część członków zrezygnowało z członkostwa, powracając do zboru macierzystego. Problemy z ogrzewaniem tak wielkiego obiektu, pogarszająca się estetyka od lat nieodnawianego wnętrza – tego typu sprawy również miały swój wpływ na zahamowanie rozwoju zboru. Pomimo corocznych uroczystości chrztu wiary, liczba członków przestała się powiększać.

W 2005 roku, w miejsce źle funkcjonującej rady starszych, na wniosek pastora powołana została rada zboru składająca się z osób odpowiedzialnych za poszczególne służby zborowe. Kluczem wyboru stał się nie tytuł, a praktyczne zaangażowanie w działalność zboru.  To uzdrowiło zbór wewnętrznie.  Siedmioosobowa rada zborowa z powodzeniem prowadziła Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE przez kolejne lata, aż do roku 2012, kiedy to znowu powróciliśmy do dwustopniowego przywództwa w zborze. Obecnie Radę Starszych i Diakonów tworzy grono siedmiu braci.

Dziewięć i pół roku w budynku po byłym kinie Znicz to czasy wielu znaczących wydarzeń w życiu naszego zboru. Dysponując salą zgromadzeń o powierzchni ponad 700 mkw. zorganizowaliśmy kilka wspólnych  nabożeństw międzyzborowych, znaczących  koncertów i konferencji.  Jednak pogarszające się z roku na rok warunki zgromadzeń przy ul. Szymanowskiego 12 poprowadziły nas do najmu kolejnej siedziby tymczasowej.  25 grudnia 2011 roku  odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowej sali, zlokalizowanej przy ul. Droszyńskiego 28, tuż przy dworcu kolejowym Gdańsk – Oliwa. Niestety, wysokie koszty najmu i szereg ograniczeń technicznych w nowym miejscu od razu przemawiały za tym, żeby zintensyfikować starania o docelową siedzibę dla zboru.

Wiosną 2012 roku na horyzoncie wieloletnich poszukiwań odpowiedniego obiektu pojawił się zabytkowy dwór na gdańskiej Olszynce. W rzeczywistości jest to cały zespół dworsko – parkowy z dwoma istniejącymi budynkami i ponad hektarową działką, pięknie zlokalizowany na zakolu wpływającej do Gdańska Motławy. Po raz pierwszy od siedemnastu lat Gmina Gdańsk  zareagowała na nasz wniosek pozytywnie, proponując oddanie nam aktem notarialnym całej posesji w użytkowanie na 50 lat. 19 lipca 2013 roku Prezydent Gdańska wydał rozporządzenie w tej sprawie, a 12 września 2013 roku podpisaliśmy stosowne dokumenty.

W ten sposób rozpoczął się nowy etap życia i działalności Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku. Od razu przystąpiliśmy do intensywnych prac porządkowych. Ogrodziliśmy cały teren, formalnie z dniem 1 stycznia 2014 roku przenieśliśmy na ul. Olszyńką 37 siedzibę zboru i w niedzielę, 4 maja 2014 roku, w ustawionym wśród ruin namiocie, urządziliśmy pierwsze nabożeństwo. Wspólne niedziele na Olszynce tak wszystkim przypadły do gustu, że gdy nadeszła jesień i w namiocie nie można już było się zgromadzać, postanowiliśmy urządzić prowizoryczne miejsce nabożeństw na parterze nie wyremontowanego jeszcze dworu. Tak przetrwaliśmy trzy kolejne zimy.

Po roku formalnych uzgodnień i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wiosną 2015 roku rozpoczęliśmy budowę domu modlitwy, adaptując na ten cel ruiny dawnej wozowni dworskiej. Budowa prowadzona sposobem gospodarczym trwała dziewiętnaście miesięcy. W niedzielę, 6 listopada 2016 roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowej kaplicy zborowej. Wdzięczność Bogu nie miała granic. Nasz – jak na polskie warunki – średniej wielkości zbór, bez zasobów finansowych, bez rozsyłania próśb o pieniądze, ale też bez najmniejszej złotówki długu, ma już swój własny dom modlitwy!

Dzięki niech będą Bogu za okazaną nam łaskę, również w postaci wielu pracowników-wolontariuszy oraz darczyńców spoza naszej lokalnej społeczności. Dodajmy, że całą nieruchomość przy ul. Olszyńskiej 37 w dniu 4 kwietnia 2018 roku nabyliśmy na własność. Czyż Bóg nie jest dla nas dobry?! Alleluja!

Zobacz najnowszą prezentację naszej siedziby

Mamy teraz wspaniałe warunki do szeroko pojętej działalności kościoła. Już z nich korzystamy, a staramy się wykorzystać je jeszcze bardziej. Z pewnością pomoże nam w tym kapitalny remont dworu, który pełni funkcję plebanii zborowej. Mamy już za sobą kapitalny remont dachu przeprowadzony latem 2019 roku. Aktualnie przygotowujemy się formalnie (projekt, pozwolenie na budowę) do osuszania zawilgoconych fundamentów, wymiany stolarki okiennej na parterze oraz wykonania nowej elewacji zabytkowego budynku.

W dalszej perspektywie mamy rekonstrukcję dawnej stajni dworskiej, którą planujemy zaadoptować na dom socjalno-gospodarczy z przestronną świetlicą, pokojami dla seniorów oraz przyjazną bazą noclegową dla wierzących w Jezusa Chrystusa gości z kraju i zagranicy, tak chętnie przyjeżdżających do pięknego Gdańska.

Wdzięczni Bogu za Jego przychylność i okazaną nam łaskę, wszystkich Przyjaciół Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE prosimy o modlitewne wsparcie dla naszych dalszych planów i marzeń.