Projekt adaptacji dawnej wozowni na salę spotkań

Projekt adaptacji dawnej wozowni na salę spotkań

Aktualnie pierwszoplanowe zadanie

Naszym celem jest urządzenie we wnętrzu tego budynku gospodarczego wielofunkcyjnej sali spotkań. Ponieważ jest to obiekt o walorach kulturowych posadowiony na terenie objętym nadzorem konserwatorskim, obowiązuje nas konieczność zachowania zewnętrznej bryły budynku oraz wszelkich detali architektonicznych. Wnętrze dostosujemy do naszych potrzeb.

Aktualnie budynek jest w katastrofalnym stanie. Wiele lat woda zalewała mury i przez dziury w dachu lała się do wnętrza budynku. Zbutwiałą więźbę dachową kilka lat temu prowizorycznie podstemplowano drewnianymi podporami. Teraz cała konstrukcja dachu musi zostać zbudowana niejako na nowo. Również mury zewnętrzne są na tyle w złym stanie, że niektóre ich fragmenty wymagają przemurowania.

Projekt przebudowy jest gotowy. Oto orientacyjny wykaz czekających nas zadań przy adaptacji wozowni:

1. Rozbiórka starej więźby dachowej
2. Budowa przypór zabezpieczających szczyty budynku
3. Rozbiórka ścian wewnętrznych
4. Likwidacja starej posadzki
5. Przemurowania i naprawa ścian zewnętrznych
6. Stabilizacja gruntu pod filary
7. Szalowanie i zbrojenie filarów
8. Betonowanie filarów
9. Szalowanie balkonu i schodów
10. Zbrojenie wieńca, balkonu i chodów
11. Betonowanie balkonu i schodów
12. Budowa ściany kolankowej
13. Szalowanie wieńca pod murłatę
14. Betonowanie wieńca pod murłatę
15. Budowa nowej więźby dachowej
16. Wykonanie blacharki dachu
17. Przykrycie budynku dachówką ceramiczną
18. Wykonanie systemu odprowadzania i gromadzenia wody deszczowej
19. Osuszenie fundamentów i wykonanie ich izolacji
20. Wykonanie instalacji odgromowej
21. Montaż stolarki zewnętrznej (drzwi i okna)
22. Wykonanie czterech drewnianych wrót dwuskrzydłowych, zewnętrznych, do zamocowania w dawnych wjazdach b. wozowni
23. Budowa ścianek działowych
24. Wykonanie instalacji wodn.-kan.
25. Wykonanie instalacji grzewczej
26. Wykonanie instalacji elektrycznej
27. Wykonanie instalacji wentylacyjnej
28. Wykonanie instalacji multimedialnej
29. Wykonanie ocieplenia
30. Wykonanie posadzki betonowej na parterze
31. Montaż stolarki wewnętrznej
32. Wykonanie zbiornika baptysterium
33. Budowa podium w sali spotkań
34. Ocieplenie budynku
35. Przygotowanie ścian wewnętrznych do malowania
36. Malowanie ścian wewnętrznych
37. Wykonanie elewacji

Przy każdym z wyszczególnionych zadań czekają nas koszty zakupu materiałów, których nie sposób uniknąć. Istnieje jednak szansa na zmniejszenie kosztów po stronie wykonawstwa. Poszukujemy osób (fachowców i pomocników), które zechciałyby przyłożyć rękę do tego dzieła i nieodpłatnie pomóc nam przy którejś z robót. Ufamy, że z Bożą pomocą możemy razem dokonać tego dzieła i już wkrótce cieszyć się nowym miejscem spotkań, dostępnym i użytecznym nie tylko dla naszego zboru.

Atmosfera zabytkowej posesji, bezpośredni kontakt z przyrodą hektarowej działki, Motława, bliskość gdańskiej starówki – to walory, które staną się dostępne dla wszystkich naszych współpracowników.

Prosimy o modlitwę i praktyczny współudział w adaptacji budynku b. wozowni na salę spotkań. Kontakt: Marian Biernacki, tel. 604790232.

Nr rachunku bankowego: 94 1240 1242 1111 0000 1587 6724. PKO SA I O/Gdańsk.
Kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.
Dla wpłat w walucie USD: PL10 1240 1242 1787 0000 1587 6737.
Prosimy o podawanie celu wpłaty: „ofiara na dwór olszynka”.

Przez każdą, najdrobniejszą nawet wpłatę przyczynisz się do szybszego otwarcia sali Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku.