Tak było na początku…

Tak było na początku…

Wygląd zespołu dworsko – parkowego Gdańsk Olszynka w czasie przejęcia go przez CCNŻ

Wrzesień 2013 roku to miesiąc, który na zawsze wpisał się w historię Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE. 12 września 2013 roku podpisaliśmy bowiem akt notarialny, na mocy którego przejęliśmy zabytkowy obiekt pod nazwą Dwór Olszynka w użytkowanie na 50 lat, w celu zaadoptowania go na siedzibę zboru.

Załączone fotografie ukazują wygląd tej nieruchomości tuż przed przejęciem, pierwsze prace przy oczyszczaniu dziedzińca i akt dedykacji w dniu 22 września 2013 roku.

Leave a comment