Październik 2023 – „Najważniejsze wybory”

Październik 2023 – „Najważniejsze wybory”

Tuż przed pierwszymi po okresie komunizmu w Polsce częściowo wolnymi wyborami w 1989 roku opozycja antykomunistyczna bardzo pilnowała się, by nie używać słowa „głosowanie”. Tak właśnie nazywano wybory przez cały okres PRL, bo tak naprawdę wybierać nie było kogo (z góry było wiadomo kto wygra), ale chodziło o to, by naród „zagłosował” zgodnie i tłumnie. Dzisiaj to rozróżnienie mało kto już rozumie, jednak odżyło we mnie w czasie refleksji nad tematem wyborów dróg życiowych i wiary, których musi dokonać każdy. Każdy musi wybrać – albo świat albo Jezus, głosować na Jezusa nikt nie musi.

Oczywiście celowo wybraliśmy taki temat numeru PS, w dniu jego wydania wszyscy myślą przede wszystkim o wyborach parlamentarnych w Polsce, „najważniejszych wyborach” od lat. O tym, jakie naprawdę są najważniejsze wybory w życiu każdego człowieka pisze Tomek. O tym, że chrześcijanin stoi (a w każdym razie powinien) już tylko po stronie Jezusa, a nie po jakiejkolwiek stronie sporu czy konfliktu politycznego, przekonuje nas na podstawie Słowa Bożego pastor. Temu, co znaczy naprawę wybrać Jezusa poświęciłem mój artykuł „Wolność czy konieczność wyboru?” zaś w artykule „Tylko dwie drogi” piszę o rzadko dostrzeganej interpretacji przypowieści Jezusa „o synu marnotrawnym”, wskazującej na dwie wybierane przez wszystkich (na jakimś etapie) postawy życiowe. Trudno przywołać tu wszystkie interesujące artykuły „w temacie numeru”, zachęcam do lektury.

Zamieszczamy także tekst Piotra Lemańskiego o pastorze Anatolu Matiaszuku, postaci-legendzie gdańskiego środowiska ewangelikalnego i stronie, na której przypominane jest jego nauczanie.

Pobierz