Listopad 2023 – „Wybierający czy wybierani?”

Listopad 2023 – „Wybierający czy wybierani?”

Miesiąc temu pisaliśmy o najważniejszych wyborach w życiu człowieka – wybraniu Jezusa na całe życie. Siłą rzeczy cytowaliśmy także wersety biblijne o tym, że to Bóg wybiera. Dzisiaj podejmujemy ten temat – temat niełatwy, bo jak pisze Tomek w swoim tekście, teolodzy nieustannie głowią się nad kwestią wyboru, którego dokonuje Bóg i starają się wyjaśnić to, czego do końca wyjaśnić się nie da. „Nie da się Bożego wybrania w pełni zrozumieć i logicznie wytłumaczyć” – zwraca uwagę Tomek.

Pastor ujmuje temat wybrania nieco inaczej, zwracając uwagę na kwestię wybrania do uwielbiania Boga i wołania do Niego. Teksty „Wybór i przeznaczenie” oraz „Kim są wybrani Boga” prezentują w pigułce problem wybrania i predestynacji. O tym, do czego prowadzić może spłycanie i upraszczanie tematu Bożego wybrania pisze Piotr. W historii chrześcijaństwa zdarzało się, że opaczne rozumienie tego problemu prowadziło do zaniechania ewangelizacji „bo Bóg i tak wybierze tych, co chce”.

W tekście „Radość i smutek wybrania” zwracam uwagę na to, jak odbieramy fakt Bożego wybrania do życia wiecznego. O tym, że wybrani zostaliśmy w Chrystusie i dlatego Bóg może radować się nami, piszę w artykule „Dzień wielkiego święta”.

Zapraszam do odkrywania innych ciekawych tekstów listopadowym PS!

Pobierz