Marzec 2024 – „Pożądliwość oczu”

Marzec 2024 – „Pożądliwość oczu”

Pożądliwość nieustannie towarzyszy człowiekowi. Inaczej Słowo Boże nie przestrzegałoby nas przed tym tak często.: „Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom” – pisze apostoł Paweł  (Rz 6,12), zaś Jakub stwierdza: „Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą” (Jak 1,14).Oczywiście w życiu człowieka, który oddał swoje życie Jezusowi, grzech już nie króluje, to Chrystus jest już jego Panem. Ale faktem pozostaje prawda, że tak jak wszyscy upadamy, tak też jesteśmy podatni na pożądliwość i związane z nią pokusy. 

Powszechnie kojarzymy słowo pożądliwość ze sferą seksu, w tym numerze chcieliśmy pokazać, jak błędne mogą to być skojarzenia. Jeżeli pożądliwość ograniczamy tylko do tej sprawy, to możemy nie zauważać innych, często wręcz groźniejszych pożądliwości w naszym życiu. Ja w tekście „Pożądliwość? A co to jest?!” chciałem pokazać właśnie te różne oblicza pożądliwości. Także w artykule „Z całej myśli” zwracam uwagę, że ulegając złym pragnieniom naszych oczu, łamiemy najważniejsze przykazanie, podkreślone przez Pana Jezusa. Pastor w swoim felietonie pokazuje czym była pożądliwość w życiu króla Salomona i do czego doprowadziła. Płynie z tego nauka – Słowo Boże uczy nas, że nie do wszystkiego na co patrzą nasze oczy mamy przywiązywać swoje serce. Tomek pisze o tym, że społeczność z Jezusem i życie wieczne są o wiele cenniejsze niż nasze doczesne doznania. Jak często zło wchodzi do naszego serca przez oczy… Jezus wzywa nas, by to kontrolować i, kiedy trzeba, podjąć radykalne decyzje. Adam, od lat prowadzący służbę dla mężczyzn uzależnionych od pornografii, napisał interesujący tekst o mechanizmach tego uzależnienia. Warto wiedzieć, że otwiera ono drzwi diabłu do naszego mózgu i prowadzi do fizycznych zmian w nim. Zamieszczamy także tekst Johna Pipera, w którym zwraca on uwagę, że stajemy się tym, co oglądamy. Martyna zapytała tym razem członków naszego zboru o to, jak ich zdaniem najskuteczniej „zadawać śmierć sprawom ciała w Duchu”, do czego wzywa nas Biblia. 

Zapraszam do odkrycia innych ciekawych tekstów, zamieszczonych w tym numerze PS.

Pobierz