Konferencja – JEZUS NADCHODZI!

Konferencja – JEZUS NADCHODZI!

Co Biblia mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i końcu świata

W sobotę 20 czerwca 2020 roku – jeśli Pan Jezus wcześniej nie powróci – zgromadzimy się o godz. 11:00 w naszym domu modlitwy przy ul. Olszyńskiej 37 aby w zbiorowej świadomości CCNŻ odświeżyć prawdę o powrocie naszego Pana, Jezusa Chrystusa i zbliżającym się sądzie.

W programie konferencji przewidujemy, że w wystąpieniu pięciu miejscowych braci omówimy między innymi takie zagadnienia jak; pochwycenie Kościoła, wielki ucisk, powtórne przyjście Syna Bożego, Tysiącletnie Królestwo Jezusa Chrystusa na ziemi, sądy Boże. Konferencję zakończymy w niedzielę 21 czerwca rozważaniem, jak należy przygotować się na powrót Pana.

Wszystkich członków i przyjaciół naszego zboru serdecznie zachęcamy do udziału w tym spotkaniu.

Obecności nie zalecamy natomiast wszelkiego rodzaju nowinkarzom, których miałaby do nas przyciągnąć jedynie ciekawość, czy na temat końca świata powiemy coś nowego. Otóż niczego nowego – ponad to, co jest napisane w Biblii – nie powiemy. Osobom żądnym sensacji odradzamy więc naszą konferencję, aby spokojniej mogli z niej skorzystać ludzie, którzy osobiście pragną przygotować się na powrót Pana.