Tydzień postu i modlitwy na początek roku

Tydzień postu i modlitwy na początek roku

wspólna modlitwa Kościoła Zielonoświątkowego w dniach: 11-17 stycznia 2016

Nadchodzący tydzień w Kościele Zielonoświątkowym będzie tygodniem postu i modlitwy na początek roku. Oto orientacyjny wykaz tematów modlitwy w poszczególnych dniach:

1. Poniedziałek 11 stycznia 2016 r. – Dzień Wdzięczności Bogu. I post, i modlitwa niech będą poświęcone wyłącznie wdzięczności Bogu za zbawienie, ochronę, błogosławieństwo i zaopatrzenie.

2. Wtorek 12 stycznia 2016 r. – Dzień Oczyszczenia Serc. Wyznajmy nasz grzech i słabości. Prośmy Pana o zwycięstwo i przemianę naszych czynów, słów, motywacji oraz o uzdrowienie wszystkich relacji.

3. Środa 13 stycznia 2016 r. – Post i Modlitwa o Rodziny, w szczególności zaś o zbawienie naszych domów, ochronę, harmonię, miłość, pokój i zaopatrzenie. Módlmy się o młode pokolenie, aby znało Pana i z serca mu służyło.

4. Czwartek 14 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Lokalny Zbór. Prośmy Pana o rozwój, o służby, pastorostwo oraz o duchowe przebudzenie.

5. Piątek 15 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Nasze Miasto/Gminę. Niech nasze miasta i wsie będą błogosławione, a my prośmy o władze i każdą dziedzinę życia lokalnej społeczności.

6. Sobota 16 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Polskę. Módlmy się o władze naszego kraju, o pokój, gospodarkę, a przede wszystkim o duchowe przebudzenie.

7. Niedziela 17 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

Joela 1,15-17
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie …

Każdy kolejny temat będziemy omawiać nieco szerzej w danym dniu na blogu Dzisiaj w świetle Biblii i na zborowym profilu FB. Zachęcamy do udziału we wspólnym poście i modlitwie!

Leave a comment