Wykład Pierwszego Listu do Tymoteusza

Wykład Pierwszego Listu do Tymoteusza

Rozpoczynamy w CCNŻ wykład Listów Pasterskich

W środę, 9 stycznia 2019 roku o godz. 18:30 w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE zaczynamy wykład Pierwszego Listu do Tymoteusza. Werset po wersecie będziemy rozważać treść tego listu pasterskiego, ustalać jego ówczesne znaczenie i zastanawiać się, jak powinniśmy stosować go w naszym życiu.
Ponieważ oryginalnym celem listu było „wsparcie młodego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła” (opis z Biblii Ewangelicznej) jesteśmy podekscytowani tym, jak wiele dobrego weźmiemy ze Słowa Bożego w kolejne środy. Zapraszamy!
Przed każdym kolejnym wykładem środowym zachęcamy do lektury całego Pierwszego Listu do Tymoteusza. Potrzeba na to niespełna dwadzieścia minut. Można też treści tego listu posłuchać.

Leave a comment