Jak przestrzegać przykazań Jezusa?

Jak przestrzegać przykazań Jezusa?

Nowy cykl wykładów środowych

W środę 7 stycznia 2015 roku rozpoczynamy w Centrum Chrześcijańskim nowy cykl wykładów pod wspólnym tytułem: Jak przestrzegać przykazań Jezusa?

Całość cyklu opierać się będzie na wezwaniu Słowa Bożego: A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata [Mt 28,18-20].

W trakcie kolejnych spotkań w środę o godz. 18:30 będziemy omawiać poszczególne przykazania Jezusowe i uczyć się ich przestrzegać. Serdecznie zapraszam. Marian Biernacki

Leave a comment