Tag: braterstwo

Kwiecień 2024 – „Nie pojmowali Jego słów”

Kwiecień 2024 – „Nie pojmowali Jego słów”

Tytuł tego numeru PS pochodzi ze Słowa Bożego: „Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne — nie pojmowali Jego słów” (Łuk 18, 34). Tak właśnie często nic nie rozumiemy z podstawowych pojęć i terminów chrześcijańskich, bezpośrednio wynikających ze Słowa Bożego. Tym problemem postanowiliśmy się zająć. Pastor w […]

READ MORE