Biblia Audio

Uwaga! Nagranie przez nas i udostępnienie do słuchania Biblii Warszawskiej - jest zaadresowane przede wszystkim do ludzi niewidomych i sędziwych, którzy sami nie mogą czytać Biblii, ale także do kierowców, gospodyń domowych, dozorców itd. czyli do osób, które całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym.

Zachęcamy więc do słuchania bezpośrednio z Internetu, ściągania plików z Biblią, kopiowania ich dla siebie i dla innych - w sposób całkowicie dowolny, pod warunkiem, że nigdy nie będziemy próbowali na tym zarobić.


Źródło prezentowanego tekstu Pisma Świętego:

BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU.
NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne [obecnie: Towarzystwo Biblijne w Polsce] Warszawa 1990, Wydanie VIII.


 

Jeśli chcesz posłuchać jednej z ksiąg Biblii, kliknij na odpowiedni odnośnik, a następnie wybierz otwarcie pliku. W Twoim odtwarzaczu pojawi się lista rozdziałów - możesz rozpocząć słuchanie od dowolnego z nich. Jeśli chcesz ściągnąć jedną z ksiąg, po zapisaniu pliku w formacie zip na dysk, rozpakuj go, a następnie otwórz w odtwarzaczu jeden lub kilka rozdziałów.

Stary Testament

.I Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (81 mb)
II Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (85 mb)
III Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (64 mb)
IV Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (85 mb)
V Księga Mojżeszowa kropka Słuchaj kropka Pobierz (73 mb)
Księga Jozuego kropka Słuchaj kropka Pobierz (51 mb)
Księga Sędziów kropka Słuchaj kropka Pobierz (52 mb)
Księga Rut kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
I Księga Samuela kropka Słuchaj kropka Pobierz (69 mb)
II Księga Samuela kropka Słuchaj kropka Pobierz (60 mb)
I Księga Królewska kropka Słuchaj kropka Pobierz (53 mb)
II Księga Królewska kropka Słuchaj kropka Pobierz (54 mb)
I Księga Kronik kropka Słuchaj kropka Pobierz (66 mb)
II Księga Kronik kropka Słuchaj kropka Pobierz (86 mb)
Księga Ezdrasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (24 mb)
Księga Nehemiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (35 mb)
Księga Estery kropka Słuchaj kropka Pobierz (18 mb)
Księga Joba kropka Słuchaj kropka Pobierz (59 mb)
Księga Psalmów kropka Słuchaj kropka Pobierz (150 mb)
Księga Przypowieści Salomona kropka Słuchaj kropka Pobierz (55 mb)
Księga Kaznodziei Salomona kropka Słuchaj kropka Pobierz (18 mb)
Pieśni nad Pieśniami kropka Słuchaj kropka Pobierz (9 mb)
Księga Izajasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (122 mb)
Księga Jeremiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (135 mb)
Treny kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
Księga Ezechiela kropka Słuchaj kropka Pobierz (121 mb)
Księga Daniela kropka Słuchaj kropka Pobierz (39 mb)
Księga Ozeasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (17 mb)
Księga Joela kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
Księga Amosa kropka Słuchaj kropka Pobierz (13 mb)
Księga Abdiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
Księga Jonasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
Księga Micheasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (10 mb)
Księga Nahuma kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
Księga Habakuka kropka Słuchaj kropka Pobierz (5 mb)
Księga Sofoniasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (5 mb)
Księga Aggeusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
Księga Zachariasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (20 mb)
Księga Malachiasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (6 mb)
 

Nowy Testament

Ewangelia św. Mateusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (156 mb)
Ewangelia św. Marka kropka Słuchaj kropka Pobierz (48 mb)
Ewangelia św. Łukasza kropka Słuchaj kropka Pobierz (82 mb)
Ewangelia św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (59 mb)
Dzieje Apostolskie kropka Słuchaj  kropka Pobierz (78 mb)
List do Rzymian kropka Słuchaj kropka Pobierz (33 mb)
I List do Koryntian kropka Słuchaj kropka Pobierz (31 mb)
II List do Koryntian kropka Słuchaj kropka Pobierz (22 mb)
List do Galacjan kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
List do Efezjan kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
List do Filipan kropka Słuchaj kropka Pobierz (8 mb)
List do Kolosan kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
I List do Tesaloniczan kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
II List do Tesaloniczan kropka Słuchaj kropka Pobierz (4 mb)
I List do Tymoteusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (19 mb)
II List do Tymoteusza kropka Słuchaj kropka Pobierz (13 mb)
List do Tytusa kropka Słuchaj kropka Pobierz (7 mb)
List do Filemona kropka Słuchaj kropka Pobierz (3 mb)
List do Hebrajczyków kropka Słuchaj kropka Pobierz (25 mb)
List św. Jakuba kropka Słuchaj kropka Pobierz (18 mb)
I List św. Piotra kropka Słuchaj kropka Pobierz (19 mb)
II List św. Piotra kropka Słuchaj kropka Pobierz (12 mb)
I List św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (17 mb)
II List św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
III List św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
List św. Judy kropka Słuchaj kropka Pobierz (2 mb)
Objawienia św. Jana kropka Słuchaj kropka Pobierz (36 mb)