Nasze dzieje

Historia Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE zaczęła się wiosną 1995 roku w jedynym wówczas zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Gdańsku przy ul. Menonitów 2a. Rozwój liczebny tej wspólnoty i brak możliwości rozbudowy zabytkowego miejsca zgromadzeń zrodziły myśl  o powołaniu nowej jednostki organizacyjnej Kościoła w Gdańsku. 28 maja 1995 roku decyzją ogólnego zebrania członków zboru wybrano prezb. Mariana Biernackiego, który stanął na czele pięcioosobowej grupy inicjatywnej,  z mandatem zaufania do tworzenia nowego zboru.

Największą barierą był brak odpowiedniego lokalu na zgromadzenia projektowanej wspólnoty. Dopiero w marcu 1996 roku podpisano umowę najmu lokalu przy Alei Jana Pawła II 7 na Zaspie. Inauguracyjne nabożeństwo w nowym miejscu odbyło się w niedzielne popołudnie 17 marca 1996 roku o godz. 17:00. Pierwsza siedziba
Wkrótce mieliśmy historyczną datę 21 kwietnia 1996 roku. Był to dzień ukonstytuowania się nowego zboru, który przyjął nazwę: Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE.  Odbyło się pierwsze zebranie członkowskie, w którym wzięło udział 55 osób. Na pastora zboru powołano prezbitera Mariana Biernackiego. Wybrano też tymczasową radę braci do kierowania zborem przez jeden rok, do czasu powołania rady starszych i diakonów zboru.

18 maja 1997 roku sformowano radę starszych Centrum Chrześcijańskiego NOWE ZYCIE. Na pierwszą, czteroletnią kadencję (1997-2001)  starszymi zboru,  poza pastorem Marianem Biernackim z urzędu, wybrani zostali bracia: Krzysztof Skulisz, Mikołaj Jakoniuk, Jacek Mederski i Maciej Szymański. Rozwijający się zbór dość szybko osiągnął taką liczebność, że w 1998 roku zaszła konieczność wprowadzenia dwóch nabożeństw niedzielnych. Sądziliśmy, że taki stan nie potrwa długo, bowiem  intensywnie poszukiwaliśmy nowego miejsca zgromadzeń. Niestety, odejście od tej uciążliwej formy posługi niedzielnej stało się możliwe dopiero po czterech latach.  6 stycznia 2002 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo niedzielne zboru C.C. NOWE ŻYCIE w wynajętej sali kina ZNICZ przy ul. Szymanowskiego 12.  Pół roku później kino zakończyło swoją działalność, a zbór przejął ten obiekt  i dzierżawił go w całości przez następne 9 lat. Ostatnie nabożeństwo w lokalu na Zaspie miało miejsce  w środę, 26 czerwca 2002 roku. 

Po przeprowadzce w nowe miejsce Siiedziba w Zniczumarzyliśmy i modliliśmy się o możliwość zakupu budynku po byłym kinie Znicz na stałą siedzibę zboru. Niestety, mimo początkowych obietnic okazało się to niemożliwie, bowiem planowano sprzedaż całej sieci kin jednemu nabywcy. Tak też się stało.  Nowy właściciel uznał, że miejsce naszych zgromadzeń przeznacza pod przyszłą inwestycję, więc idea urządzenia stałej siedziby zboru przy ul. Szymanowskiego upadła.  Zbór zaczął w tym czasie przeżywać też spore trudności wewnętrzne. Część członków zrezygnowało z członkostwa, powracając do zboru macierzystego. Problemy z ogrzewaniem tak wielkiego obiektu, pogarszająca się estetyka od lat nieodnawianego wnętrza – tego typu sprawy również miały swój wpływ na zahamowanie rozwoju zboru. Pomimo corocznych uroczystości chrztu wiary, liczba członków przestała się powiększać.

W 2005 roku, w miejsce źle funkcjonującej rady starszych na wniosek pastora powołana została rada zboru składająca się z osób odpowiedzialnych za poszczególne służby zborowe. Kluczem wyboru stał się nie tytuł, a praktyczne zaangażowanie w działalność zboru.  To uzdrowiło zbór wewnętrznie.  Siedmioosobowa rada Siedziba w Zniczuzborowa z powodzeniem prowadziła Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE przez kolejne lata, aż do roku 2012, kiedy to znowu powróciliśmy do dwustopniowego przywództwa w zborze.  Obecnie tworzy je dwóch starszych wspieranych przez czteroosobową radę braci.

Dziewięć i pół roku w budynku po byłym kinie Znicz to czasy wielu znaczących wydarzeń w życiu naszego zboru. Dysponując salą zgromadzeń o powierzchni ponad 700 mkw. zorganizowaliśmy parę wspólnych  nabożeństw międzyzborowych, znaczących  koncertów i konferencji.  Jednak pogarszające się z roku na rok warunki zgromadzeń przy ul. Szymanowskiego 12 poprowadziły nas do najmu kolejnej siedziby tymczasowej.  25 grudnia 2011 roku  odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowej sali, zlokalizowanej przy ul. Droszyńskiego 28, tuż przy dworcu kolejowym Gdańsk – Oliwa. Niestety, wysokie koszty najmu i szereg ograniczeń technicznych w nowym miejscu od razu przemawiały za tym, żeby zintensyfikować starania o docelową siedzibę dla zboru.

Wejscie do sali zgromadzen przy ul Droszynskiego 28

Wiosną 2012 roku na horyzoncie wieloletnich poszukiwań odpowiedniego obiektu pojawił się zabytkowy dwór na gdańskiej Olszynce. W rzeczywistości jest to cały zespół dworsko – parkowy z dwoma istniejącymi budynkami i ponad hektarową działką, pięknie zlokalizowany na zakolu wpływającej do Gdańska Motławy. Po raz pierwszy od siedemnastu lat Gmina Gdańsk  zareagowała na nasz wniosek pozytywnie, proponując oddanie nam aktem notarialnym całej posesji w użytkowanie na 50 lat. 19 lipca 2013 roku Prezydent Gdańska wydał rozporządzenie w tej sprawie, a 12 września 2013 roku podpisaliśmy stosowny akt notarialny.

W ten sposób rozpoczął się nowy etap życia i działalności Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku.

7docelowa siedziba ccnz

 

ccnz-logo 

Zapraszamy na nasze nabożeństwa: niedziela - godz. 10:30 oraz środa - godz. 18:30 (wykład Pisma Świętego) 

jakdonastrafic-modul