Tak było na początku...

2013-10-26 - Raporty

Wygląd zespołu dworsko - parkowego Gdańsk Olszynka w czasie przejęcia go przez CCNŻ

Tak było na początku...

Wrzesień 2013 roku to miesiąc, który na zawsze wpisał się w historię Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE. 12 września 2013 roku podpisaliśmy bowiem akt notarialny, na mocy którego przejęliśmy zabytkowy obiekt pod nazwą Dwór Olszynka w użytkowanie na 50 lat, w celu zaadoptowania go na siedzibę zboru.

Załączone fotografie ukazują wygląd tej nieruchomości tuż przed przejęciem, pierwsze prace przy oczyszczaniu dziedzińca i akt dedykacji w dniu 22 września 2013 roku.

Pocz

Historyczne zdjęcia Dworu Olszynka

  • 103
  • 51
  • 52
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 61
  • 63