Remont dachu dworu olszyńskiego

2017-11-15 - Projekty do realizacji

Drugi nasz, poważny projekt do realizacji na Olszynce

Remont dachu dworu olszyńskiego
Po szczęśliwym zakończeniu projektu "Adaptacja dawnej wozowni na salę zgromadzeń", Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w Gdańsku przystępuje do kapitalnego remontu budynku zabytkowego dworu olszyńskiego. Największym wyzwaniem, któremu w pierwszej kolejności trzeba nam stawić czoła, jest remont dachu. Zgodnie z gotowym już projektem budowlanym mamy do czynienia z dachem drewnianym o konstrukcji krokwiowo – jętkowej, czterospadowym – kopertowym, krytym dachówką ceramiczną esówką, z sześcioma lukarnami w połaci dachowej.
 
Przeprowadzone ekspertyzy, zarówno techniczna jak i mykologiczna, wykazują, że istniejąca więźba dachowa konstrukcji drewnianej, wielokrotnie już w historii dworu naprawiana, znajduje się w stanie technicznego zużycia, jest porażona grzybami i uszkodzona wieloletnim żerowaniem m.in. spuszczela pospolitego. Praktycznie oznacza to konieczność jej rozbiórki i zbudowania dachu od nowa.
 
Budynek dworu jest bardzo użyteczny w naszej działalności, pełniąc rolę plebani. Przez trzy zimy był miejscem schronienia dla spotkań całej społeczności. Mieści się tu kancelaria zboru i lokal funkcyjny pastora. Prowadzimy w nim regularne zajęcia dla dzieci i punkt pomocy socjalnej. Przyjmujemy i stołujemy tu gości zborowych. Poza przypisanymi już funkcjami, pragniemy w przyszłości urządzić w dworze salonik kameralnych spotkań i koncertów, Izbę Dziedzictwa Kulturowego i Duchowego Mennonitów oraz kilka pokoi gościnnych.
 
Przed nami więc spore wyzwanie logistyczne i finansowe. Same koszty wykonania dokumentacji projektowej remontu dachu dworu, bez wspomnianych ekspertyz, wynoszą 15 621 złotych. Trzeba je uregulować do końca listopada 2017 roku. Rozpoczęcie prac - jeśli Bóg pozwoli – planujemy na wiosnę przyszłego roku. Do tego czasu trzeba przygotować się do zakupu podstawowych materiałów, takich jak np. drewno konstrukcyjne i dachówka. W październiku wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinasowanie tego projektu. Czekamy na decyzję ministerstwa.
 
Przystępując do nowego - jak na nasze możliwości – bardzo poważnego projektu, prosimy o wsparcie w modlitwie. Pragniemy ufać Bogu, że w stosownym czasie da nam niezbędne siły i środki, aby jesienią przyszłego roku siedziba Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE cieszyła oko nowym dachem zabytkowego dworu, pobudzając tym samym do dziękczynienia Bogu.

Historyczne zdjęcia Dworu Olszynka

  • 103
  • 51
  • 52
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 61
  • 63