Na kilka miesięcy przed remontem dachu dworu

2019-01-11 - Projekty do realizacji

Przygotowania do kapitalnego remontu dachu Dworu Olszyńskiego

Na kilka miesięcy przed remontem dachu dworu

Jeżeli Bóg pozwoli, to już za kilka miesięcy, 6 maja 2019 roku przystąpimy do robót przy kapitalnym remoncie dachu dworu olszyńskiego. Z początkiem Nowego Roku wchodzimy w fazę intensywnych przygotowań do realizacji tego ważnego projektu. Potrzeba zorganizować do tego środki finansowe, fachowców i wolontariuszy. Trzeba w porę złożyć stosowne zamówienia i dokonać zakupów niezbędnych materiałów.

Bardzo liczymy na Wasze modlitwy i współudział w realizacji tego projektu. Oto nasz apel w tej sprawie do wszystkich Członków i Przyjaciół Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE

 

REMONT KAPITALNY DACHU DWORU OLSZYŃSKIEGO

Planowany termin rozpoczęcia robót: 6 maja 2019 roku

Prace, przy których potrzebni będą wolontariusze:

1.    Uprzątniecie strychu i usunięcie starego wypełnienia izolacyjnego między belkami stropowymi (koniec kwietnia - pierwsze dni maja 2019)

2.    Usunięcie starych dachówek i odeskowania połaci dachowych (od 6 maja 2019, zależnie od warunków pogodowych)

3.    Demontaż konstrukcji dachu przy pomocy dźwigu

4.    Pomoc przy budowie nowej więźby dachowej pod kierownictwem braci fachowców spoza zboru

5.    Pomoc przy naprawie/przemurowaniu i tynkowaniu kominów

6.    Wykonanie nowego odeskowania i wstępne krycie połaci dachowych

7.    Pomoc przy robotach dekarskich prowadzonych przez wyspecjalizowaną firmę spoza zboru

Ponadto przez cały czas potrzebni będą wolontariusze do wykonywania prac porządkowych.

 

Jak możesz pomóc?

 • Jeżeli jesteś sprawny fizycznie i chciałbyś kilka dni urlopu przeznaczyć na pracę przy remoncie dachu, zaplanuj to wcześniej i zgłoś się do Zdzisława Flaszyńskiego (tel. 669 810 603), aby ustalić z nim termin Twojego zaangażowania.
 • Przy mniejszej sprawności fizycznej lub niezdolności do pracy na wysokości, możesz pomagać przy utrzymywaniu porządku wokół budynku.
 • Każdego dnia potrzebne będą osoby do przygotowywania i podawania posiłków dla pracowników. Jeżeli chcesz wziąć w tym udział, zgłoś się do Marcina Gnata.
 • W przypadku niestabilnej pogody każdego dnia wieczorem potrzebni będą ludzie do zabezpieczania budynku plandekami. Możesz zgłosić swoją gotowość do takich akcji i wieczorami pod telefonem czekać na ewentualne wezwanie.
 • Możesz wesprzeć realizację tego projektu wpłacając do kasy zborowej darowiznę na "remont dachu dworu" Nr rachunku bankowego naszego zboru - Nr PL 94 1240 1242 1111 0000 1587 6724
 • Możesz modlić się o błogosławieństwo Boże na czas remontu (o mądrość, umiejętność i zdrowie pracowników, dobrą pogodę, bezpieczeństwo robót, niezbędne środki finansowe).

Bądź z nami! Twórzmy razem lepsze warunki działalności CCNŻ na chwałę Bożą!

 

tablicaogloszendosieci

{fcomment}

Historyczne zdjęcia Dworu Olszynka

 • 103
 • 51
 • 52
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 61
 • 63